ElmiaWood 2017


7. – 10. juni har UMAS stand på Elmia Wood – Jönköping.

Kom innom stand nr. 454 å se våre flotte produkter innen varme- og vedproduksjon.